the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation

The Well foundation

Per 1 januari 2017 zijn onze activiteiten overgedragen aan Woord en Daad.

Woord en Daad zal de activiteiten van The Well Foundation in Ethiopië, vanuit het oorspronkelijke gedachtegoed, voortzetten:
structurele ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië, die gericht is op het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van zoveel mogelijk mensen.

Met de projecten verbetert stap voor stap de lokale economie.
Van schoon drinkwater naar basisgezondheidszorg. Van landbouw en veeteelt naar ondernemerschap en het promoten van duurzame energie.

The Well foundation, developing sustainable welfare.

Deel deze pagina: